Loading...
Jakarta Timur, อินโดนิเซีย
บานยูวานจิ, อินโดนิเซีย
27 February 2020, Thu
บานยูวานจิ, อินโดนิเซีย
Jakarta Timur, อินโดนิเซีย
28 February 2020, Fri

Jakarta Timur, อินโดนิเซีย to บานยูวานจิ, อินโดนิเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Gunung Harta Solutions 13:00:00 13:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 380,000.00
Pahala Kencana 10:45:00 13:40:00 17h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 390,000.00
Jakarta Timur, อินโดนิเซีย to บานยูวานจิ, อินโดนิเซีย Trip Information
Distance:
1,023 KM
Average Travelling Time:
19h05m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
622
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ