Loading...
ลิมบัง, ซาราวัค, มาเลเซีย
บันดาร์เสรีเบกาวัน, บรูไนดารุสซาลาม, บรูไน
23 May 2019, Thu
บันดาร์เสรีเบกาวัน, บรูไนดารุสซาลาม, บรูไน
ลิมบัง, ซาราวัค, มาเลเซีย
24 May 2019, Fri

ลิมบัง, ซาราวัค, มาเลเซีย to บันดาร์เสรีเบกาวัน, บรูไนดารุสซาลาม, บรูไน Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sipitang Express Sdn Bhd 14:30:00 14:30:00 03h06m S M T W T F S MYR 40.00
ลิมบัง, ซาราวัค, มาเลเซีย to บันดาร์เสรีเบกาวัน, บรูไนดารุสซาลาม, บรูไน Trip Information
Distance:
110 KM
Average Travelling Time:
03h06m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
16
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ