Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

ปาเซอร์ ปุเต๊ะ, เกอรันตัน, มาเลเซีย to ตรังกานู, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 09:30:00 23:00:00 02h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.00
Ekspres Mutiara 14:45:00 22:45:00 02h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.70
Perdana Express 11:00:00 23:00:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
ปาเซอร์ ปุเต๊ะ, เกอรันตัน, มาเลเซีย to ตรังกานู, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
103 KM
Average Travelling Time:
02h05m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
911
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ