Loading...
พี อี เอ็น - แพรงกิล มอลล์, ปีนัง, มาเลเซีย
ที บี เอส (ท่ารถเบอเซอปาดู เซอรันตัน), กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย
24 September 2019, Tue
ที บี เอส (ท่ารถเบอเซอปาดู เซอรันตัน), กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย
พี อี เอ็น - แพรงกิล มอลล์, ปีนัง, มาเลเซีย
25 September 2019, Wed

พี อี เอ็น - แพรงกิล มอลล์, ปีนัง, มาเลเซีย to ที บี เอส (ท่ารถเบอเซอปาดู เซอรันตัน), กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Seasons Express 08:30:00 23:30:00 05h08m S M T W T F S MYR 32.00
Grassland Penang Prangin Mall 00:30:00 23:30:00 05h08m S M T W T F S MYR 38.00
พี อี เอ็น - แพรงกิล มอลล์, ปีนัง, มาเลเซีย to ที บี เอส (ท่ารถเบอเซอปาดู เซอรันตัน), กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
362 KM
Average Travelling Time:
05h08m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
339
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ