Loading...
โรงแรมฮัตเท็น มะละกา, มะละกา, มาเลเซีย
สิงคโปร์, สิงคโปร์
16 November 2019, Sat
สิงคโปร์, สิงคโปร์
โรงแรมฮัตเท็น มะละกา, มะละกา, มาเลเซีย
17 November 2019, Sun

โรงแรมฮัตเท็น มะละกา, มะละกา, มาเลเซีย to สิงคโปร์, สิงคโปร์ Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
707 Bus 13:45:00 15:10:00 03h49m S M T W T F S SGD 18.00
Luxury Coach Service 13:30:00 15:30:00 04h02m S M T W T F S SGD 20.00
Cityline Travel Pte Ltd 14:15:00 14:25:00 - S M T W T F S SGD 20.00
Golden Coach Express 14:45:00 14:45:00 - S SGD 23.00
Grassland Singapore 14:00:00 14:00:00 04h04m S M T W T F S SGD 27.00
The One Travel & Tours 14:30:00 14:30:00 - M T W T F S SGD 30.00
WTS Travel 15:00:00 15:00:00 04h00m S M T W T F S SGD 35.00
PSG STARCOACHLINER 14:00:00 14:00:00 03h38m S MYR 70.00
โรงแรมฮัตเท็น มะละกา, มะละกา, มาเลเซีย to สิงคโปร์, สิงคโปร์ Trip Information
Distance:
258 KM
Average Travelling Time:
03h53m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
604
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ