Loading...
เจงการ์, ปาหัง, มาเลเซีย
เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย
22 October 2019, Tue
เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย
เจงการ์, ปาหัง, มาเลเซีย
23 October 2019, Wed
เจงการ์, ปาหัง, มาเลเซีย to เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
395 KM
Average Travelling Time:
06h06m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
60
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ