Loading...
เจงการ์, ปาหัง, มาเลเซีย
กัวลา เตอรังกานู, ตรังกานู, มาเลเซีย
16 October 2019, Wed
กัวลา เตอรังกานู, ตรังกานู, มาเลเซีย
เจงการ์, ปาหัง, มาเลเซีย
17 October 2019, Thu
เจงการ์, ปาหัง, มาเลเซีย to กัวลา เตอรังกานู, ตรังกานู, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
320 KM
Average Travelling Time:
04h32m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
43
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ