Loading...
เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย
เปกาน, ปาหัง, มาเลเซีย
14 December 2019, Sat
เปกาน, ปาหัง, มาเลเซีย
เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย
15 December 2019, Sun

เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย to เปกาน, ปาหัง, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Manyza Tesco KB 22:55:00 22:55:00 - S MYR 60.00
เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย to เปกาน, ปาหัง, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
60
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ