Loading...
เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย
Puchong Prima, เซรังกอร์, มาเลเซีย
14 December 2019, Sat
Puchong Prima, เซรังกอร์, มาเลเซีย
เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย
15 December 2019, Sun
เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย to Puchong Prima, เซรังกอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
543 KM
Average Travelling Time:
08h04m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
27
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ