Loading...

เกดาห์, มาเลเซีย to เจรรี อูนิเวอร์ซิตี้ มาเลเซีย กลันตัน, เกอรันตัน, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 09:30:00 23:30:00 07h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 27.00
Perdana Express 09:00:00 23:15:00 07h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.50
Ekspres Mutiara 08:45:00 23:45:00 06h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.90
เกดาห์, มาเลเซีย to เจรรี อูนิเวอร์ซิตี้ มาเลเซีย กลันตัน, เกอรันตัน, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
364 KM
Average Travelling Time:
07h53m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
718
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ