Loading...
สำนักงานสยามเฟิสท์ทัวร์ (อ.แม่จัน), เชียงราย, ประเทศไทย
หจก.ชินชาติ/สหไทยทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
11 December 2019, Wed
หจก.ชินชาติ/สหไทยทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
สำนักงานสยามเฟิสท์ทัวร์ (อ.แม่จัน), เชียงราย, ประเทศไทย
12 December 2019, Thu

สำนักงานสยามเฟิสท์ทัวร์ (อ.แม่จัน), เชียงราย, ประเทศไทย to หจก.ชินชาติ/สหไทยทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Piyachai Pattana 07:30:00 07:30:00 27h35m S M T W T F S THB 1,378.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ