Loading...
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย
13 November 2019, Wed
กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
14 November 2019, Thu

เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
City Holidays Express 06:30:00 22:00:00 02h19m S M T W T F S MYR 9.30
KPB Ekspres 08:15:00 22:00:00 02h19m S M T W T F S MYR 10.00
Golden Silk Holidays 08:30:00 20:30:00 02h19m S M T W T F S MYR 10.00
Kejora (TBS) 09:00:00 10:00:00 02h19m S M T T F S MYR 10.00
Kejora (Mega Star) 05:15:00 21:30:00 02h19m S M T W T F S MYR 10.00
Odyssey Prestige Coaches 05:30:00 21:15:00 02h19m S M T W T F S MYR 12.50
Transnasional 08:30:00 21:30:00 02h19m S M T W T F S MYR 13.60
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย to กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
143 KM
Average Travelling Time:
02h23m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
1753
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ