Loading...
ปังการัน เจปาร์, เกอรันตัน, มาเลเซีย
ดุลกัล, ตรังกานู, มาเลเซีย
17 October 2019, Thu
ดุลกัล, ตรังกานู, มาเลเซีย
ปังการัน เจปาร์, เกอรันตัน, มาเลเซีย
18 October 2019, Fri
ปังการัน เจปาร์, เกอรันตัน, มาเลเซีย to ดุลกัล, ตรังกานู, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
249 KM
Average Travelling Time:
04h45m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
86
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ