Loading...

ซาริเกย์, ซาราวัค, มาเลเซีย to มิรี, ซาราวัค, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Freesia Express 02:00:00 10:00:00 08h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Borneo Bus 09:00:00 09:00:00 08h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
ซาริเกย์, ซาราวัค, มาเลเซีย to มิรี, ซาราวัค, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
454 KM
Average Travelling Time:
08h36m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
100
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ