Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

Sungei Merah

Office Location

Location Address Tel Fax
Lot 31, Jalan Airport Lama, 96000 Sibu, Sarawak. +6084 333 331|+6084 314 999
Sibu Head Office 084-313320|084-314999|084-333331
Sibu Counter 084-315515|017-809-9522
Bintulu Counter 086-336818|017-809-9722
Miri Counter 085-421616|016-871-6820
Kuching Counter 082-531322|017-809-9322
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ