Loading...
Chuyến đi hoàn hảo
Butterworth, Penang, Malaysia
Cầu cảng Pak Bara, Satun, Thái Lan
20 November 2018, Tue
Cầu cảng Pak Bara, Satun, Thái Lan
Butterworth, Penang, Malaysia
21 November 2018, Wed
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.