Loading...
Thị trấn Golden Mile, Singapore, Singapore
Imperial Heritage Hotel Malacca , Malacca, Malaysia
08 December 2019, Sun
Imperial Heritage Hotel Malacca , Malacca, Malaysia
Thị trấn Golden Mile, Singapore, Singapore
09 December 2019, Mon

Thị trấn Golden Mile, Singapore, Singapore to Imperial Heritage Hotel Malacca , Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
PSG STARCOACHLINER 19:30:00 19:30:00 - F SGD 15.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.