Loading...
Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Kiên Giang, Việt Nam
27 February 2020, Thu
Kiên Giang, Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
28 February 2020, Fri

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam to Kiên Giang, Việt Nam Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Phương Trang Bus (Futa Bus Lines) 00:15:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 185,000.00
HTX Châu Hà 20:00:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 189,000.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.