Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Johor, Malaysia to Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
S. P. Bumi 00:00:00 23:15:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 21.80
Mara Liner 09:30:00 23:45:00 04h49m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.50
Cepat & Cekap Express 17:30:00 22:00:00 05h21m Sun Thu Fri Sat RM 29.90
Ekspres Mutiara 19:45:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.20
Prisma Express 09:45:00 23:15:00 04h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Mayang Sari Express 17:30:00 23:00:00 06h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
KKKL Sdn Bhd 19:30:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Perdana Express 19:45:00 22:45:00 08h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Johor, Malaysia to Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
560 KM
Average Travelling Time:
08h32m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
4840
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.