Loading...
Kajang, Selangor, Malaysia
Bachok, Kelantan, Malaysia
14 November 2019, Thu
Bachok, Kelantan, Malaysia
Kajang, Selangor, Malaysia
15 November 2019, Fri
Kajang, Selangor, Malaysia to Bachok, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
587 KM
Average Travelling Time:
09h13m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
55
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.