Loading...
Kajang, Selangor, Malaysia
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia
25 August 2019, Sun
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia
Kajang, Selangor, Malaysia
26 August 2019, Mon
Kajang, Selangor, Malaysia to Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
443 KM
Average Travelling Time:
08h53m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
58
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.