Loading...
Kedah, Malaysia
Tasik Kenyir, Terengganu, Malaysia
20 August 2019, Tue
Tasik Kenyir, Terengganu, Malaysia
Kedah, Malaysia
21 August 2019, Wed
Kedah, Malaysia to Tasik Kenyir, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
52
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.