Loading...
Klang Sentral, Selangor, Malaysia
Melor - Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia
28 February 2020, Fri
Melor - Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia
Klang Sentral, Selangor, Malaysia
29 February 2020, Sat
Klang Sentral, Selangor, Malaysia to Melor - Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
67
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.