Loading...
KL Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia
Trung tâm Mua sắm City Plaza Singapore, Singapore, Singapore
24 January 2020, Fri
Trung tâm Mua sắm City Plaza Singapore, Singapore, Singapore
KL Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia
25 January 2020, Sat
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.