Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kuala Lumpur, Malaysia to Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Darul Iman Express 13:00:00 22:30:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.00
S. P. Bumi 11:30:00 23:00:00 04h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.60
Sani Express 09:30:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.00
Mara Liner 10:00:00 22:00:00 04h35m Sun Mon Thu Fri Sat RM 29.00
Express Kesatuan 11:30:00 21:00:00 04h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.00
Prisma Express 14:00:00 20:15:00 04h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.00
Ekspres Mutiara 10:00:00 22:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.10
MYXPRESS 22:00:00 22:30:00 07h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Adam Ekspres 23:00:00 23:00:00 04h11m Wed RM 38.50
Nini Express 17:00:00 23:45:00 04h35m Mon Fri RM 44.00
Perdana Express 22:00:00 22:00:00 07h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Queen Express 22:00:00 22:00:00 07h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Moraza Express 18:45:00 22:45:00 05h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
Kuala Lumpur, Malaysia to Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
440 KM
Average Travelling Time:
05h49m
Total Operator Brands:
13
Total Trips:
6949
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.