Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia to Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 12:00:00 23:58:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
Prisma Express 10:00:00 22:15:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
Cepat & Cekap Express 23:30:00 23:30:00 03h09m Wed Thu RM 18.40
Mara Liner 09:00:00 21:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.60
Sani Express 12:45:00 22:15:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.00
Express Kesatuan 09:00:00 21:15:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.50
Nini Express 15:30:00 20:45:00 03h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.60
S. P. Bumi 08:30:00 21:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.60
Trans Malaya Express 09:00:00 09:00:00 03h09m Sun Fri Sat RM 20.00
Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
223 KM
Average Travelling Time:
03h09m
Total Operator Brands:
9
Total Trips:
809
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.