Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Kuanta (Bến xe Sentral), Pahang, Malaysia to Batu Pahat, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 03:00:00 16:30:00 05h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 27.90
Mayang Sari Express 08:30:00 15:45:00 05h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.00
S. P. Bumi 01:30:00 01:30:00 05h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 31.40
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.