Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia to Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 15:00:00 15:00:00 01h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 5.40
Mara Liner 11:45:00 12:00:00 01h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 6.10
Sanwa Express 07:00:00 22:00:00 00h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 7.00
Prisma Express 15:00:00 21:30:00 00h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Maju Express 01:00:00 19:30:00 02h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.20
Ekspres Mutiara 11:45:00 11:45:00 03h42m Sun Fri Sat RM 17.80
Adik Beradik Express 18:30:00 18:30:00 04h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
Mersing Jetty (Gateway to Tioman), Johor, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
197 KM
Average Travelling Time:
03h40m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
700
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.