Loading...
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Jeli (Đại học Malaysia Kelantan), Kelantan, Malaysia
27 January 2020, Mon
Jeli (Đại học Malaysia Kelantan), Kelantan, Malaysia
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
28 January 2020, Tue
Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia to Jeli (Đại học Malaysia Kelantan), Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
482 KM
Average Travelling Time:
10h05m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
30
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.