Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Pahang, Malaysia to Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 00:00:00 23:50:00 01h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 3.30
Pahang Lin Siong Motor 10:30:00 17:30:00 01h00m Wed Thu RM 4.30
Maju Express 21:00:00 21:30:00 01h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 4.70
Sanwa Express 01:15:00 23:45:00 00h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 5.00
Pancaran Matahari 20:00:00 20:00:00 01h07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 6.00
Prisma Express 01:45:00 20:45:00 00h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Mayang Sari Express 05:00:00 22:30:00 02h12m Sun Mon Tue Wed Thu Sat RM 12.00
Ekspres Mutiara 00:15:00 23:50:00 02h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.80
Billion Stars 10:30:00 18:00:00 01h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.00
Pahang, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
9
Total Trips:
1214
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.