Loading...
Paka, Terengganu, Malaysia
Gemencheh, Negeri Sembilan, Malaysia
20 November 2019, Wed
Gemencheh, Negeri Sembilan, Malaysia
Paka, Terengganu, Malaysia
21 November 2019, Thu
Paka, Terengganu, Malaysia to Gemencheh, Negeri Sembilan, Malaysia Trip Information
Distance:
322 KM
Average Travelling Time:
05h08m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
30
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.