Loading...
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia
29 January 2020, Wed
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
30 January 2020, Thu
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
316 KM
Average Travelling Time:
06h10m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
158
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.