Loading...
Penang, Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
26 May 2020, Tue
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid Travel Document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. You may apply the letter through:( MCO: Malaysia Inter-state Travel Permits Application)
Kuala Lumpur, Malaysia
Penang, Malaysia
27 May 2020, Wed

Penang, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sri Maju Group 00:30:00 00:30:00 04h58m Sun Mon Tue Thu Fri Sat MYR 30.00
YK HEE ENTEPRISE 00:05:00 23:59:00 04h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 30.00
Yellow Star Express 10:00:00 10:30:00 04h52m Tue MYR 30.00
Cepat & Cekap Express 11:15:00 11:15:00 05h03m Sun Mon Thu Fri Sat MYR 34.50
Konsortium Malaysia 07:30:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Starmart Express 14:30:00 20:30:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Billion Stars 07:30:00 21:30:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 38.00
PENANG BILLION STARS 00:00:00 23:59:00 04h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 38.00
City Holidays Express 10:30:00 23:55:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 38.00
Seasons Express 09:00:00 13:00:00 04h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 38.00
KPB Ekspres 09:30:00 10:30:00 04h40m Sun Tue Wed Thu Fri Sat MYR 40.00
Supernice Grassland 00:15:00 22:30:00 04h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 45.00
Permata Utara Sdn Bhd 12:30:00 12:30:00 05h03m Tue Wed MYR 45.00
Persada (Taiping) 12:30:00 22:00:00 04h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 50.00
Penang, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
353 KM
Average Travelling Time:
04h58m
Total Operator Brands:
14
Total Trips:
9404
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.