Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Penang, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 00:30:00 23:59:00 04h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.80
Supernice Grassland 08:45:00 23:35:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
KPB Ekspres 10:30:00 23:30:00 04h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
TRA EXPRESS 12:15:00 23:40:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Jasmine Express 10:45:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
YK HEE ENTEPRISE 00:05:00 23:59:00 04h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Mara Liner 00:15:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.30
Cepat & Cekap Express 11:15:00 11:15:00 05h03m Sun Mon Thu Fri Sat RM 34.50
Inter Top Express 23:30:00 23:30:00 04h41m Sat RM 35.00
Mayang Sari Express 12:00:00 23:45:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Prisma Express 17:45:00 17:45:00 05h03m Sun RM 35.00
Quick Liner Express 00:45:00 20:30:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Sani Express 00:30:00 00:30:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Starmart Express 20:30:00 20:30:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
KKKL Sdn Bhd 07:00:00 23:59:00 04h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 36.00
Express Kesatuan 11:00:00 11:00:00 05h03m Sun Sat RM 36.00
SUASANA HOLIDAY 12:45:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.00
Pancaran Matahari 00:30:00 19:45:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Penang, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
353 KM
Average Travelling Time:
04h58m
Total Operator Brands:
18
Total Trips:
12446
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.