Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Penang, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 01:00:00 23:59:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Golden Silk Holidays 09:30:00 09:30:00 05h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 36.00
Mara Liner 11:29:00 23:59:00 05h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.40
Supernice Grassland 08:15:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
KPB Ekspres 08:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Starmart Express 09:01:00 20:31:00 05h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Jadam Express 23:14:00 23:14:00 05h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
GJG Travel & Tours Bus Service 09:00:00 23:59:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
SUASANA HOLIDAY 12:45:00 23:59:00 05h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Jasmine Express 11:30:00 23:59:00 05h04m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 42.00
Quick Liner Express 11:00:00 23:00:00 05h04m Mon Tue Thu RM 43.00
Persada (Taiping) 10:15:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
TRA EXPRESS 01:00:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Pancaran Matahari 11:45:00 23:59:00 05h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Penang, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
364 KM
Average Travelling Time:
05h03m
Total Operator Brands:
14
Total Trips:
4451
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.