Loading...
Pengkalan Chepa, Kelantan, Malaysia
Kemaman, Terengganu, Malaysia
15 December 2019, Sun
Kemaman, Terengganu, Malaysia
Pengkalan Chepa, Kelantan, Malaysia
16 December 2019, Mon
Pengkalan Chepa, Kelantan, Malaysia to Kemaman, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
289 KM
Average Travelling Time:
05h11m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
85
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.