Loading...
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia
Tok Bali, Kelantan, Malaysia
22 October 2019, Tue
Tok Bali, Kelantan, Malaysia
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia
23 October 2019, Wed
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia to Tok Bali, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
467 KM
Average Travelling Time:
09h29m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
57
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.