Loading...

Shah Alam, Selangor, Malaysia to Johor Bahru, Johor, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

nhà điều hành xe buýt Chuyến đầu Chuyến cuối Thời gian tuyến Ngày khởi hành Giá vé từ
Kwok Ping Express 08:35:00 18:20:00 04h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Prisma Express 09:15:00 22:00:00 04h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.50
MB Sooria Sathian Resources 08:15:00 13:20:00 04h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Billion Stars 10:15:00 23:59:00 04h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
City Holidays Express 09:05:00 23:00:00 04h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Causeway Link 10:30:00 10:30:00 04h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.20
Supernice Grassland 10:15:00 23:30:00 04h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
LA Holidays 08:15:00 23:00:00 04h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
SC Southern Express 09:30:00 21:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Starmart Express 10:30:00 22:30:00 04h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.