Loading...
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia
Bukit Beruntung, Selangor, Malaysia
16 October 2019, Wed
Bukit Beruntung, Selangor, Malaysia
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia
17 October 2019, Thu
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia to Bukit Beruntung, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
453 KM
Average Travelling Time:
07h50m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
56
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.