Loading...
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia
Kuantan, Pahang, Malaysia
29 February 2020, Sat
Kuantan, Pahang, Malaysia
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia
01 March 2020, Sun
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia to Kuantan, Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
344 KM
Average Travelling Time:
05h35m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
52
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.