Loading...
Teluk Mesira, Kelantan, Malaysia
Bến xe Lumut, Perak, Malaysia
24 February 2020, Mon
Bến xe Lumut, Perak, Malaysia
Teluk Mesira, Kelantan, Malaysia
25 February 2020, Tue
Teluk Mesira, Kelantan, Malaysia to Bến xe Lumut, Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
391 KM
Average Travelling Time:
08h16m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
19
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.