Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Terengganu, Malaysia to Kedah, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 18:00:00 22:50:00 - Sun Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Ekspres Mutiara 20:00:00 20:00:00 06h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 42.40
S. P. Bumi 09:00:00 21:30:00 08h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.30
Perdana Express 20:00:00 20:30:00 06h29m Tue Wed RM 46.50
Express Kesatuan 07:55:00 11:50:00 10h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 75.00
Terengganu, Malaysia to Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
437 KM
Average Travelling Time:
08h33m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
905
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.