Loading...
Bến xe Lumut, Perak, Malaysia
Teluk Mesira, Kelantan, Malaysia
27 August 2019, Tue
Teluk Mesira, Kelantan, Malaysia
Bến xe Lumut, Perak, Malaysia
28 August 2019, Wed
Bến xe Lumut, Perak, Malaysia to Teluk Mesira, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
389 KM
Average Travelling Time:
08h16m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
29
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.