Loading...

407 Pattana

81.83 Phaholyothin Rd.. Prachatipat. Thanya Buri, Pathum Thani. 12130.
Tel: 0-2992-3475
Fax: 044-214128

407 Pattana Bus Schedule

Bangkok to Nakhon Phanom First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Ban Phaeng Select Date
Bangkok to Bueng Kan First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Bueng Kan Bus Terminal Select Date
Bangkok to Sakon Nakhon First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Nikhom Nam Un Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Ban Muang Select Date
Bangkok to Nong Khai First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Sangkhom Select Date
Bangkok to Udon Thani First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Udon Thani Bus Terminal Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Nam Som Select Date
Bueng Kan to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Bueng Kan Bus Terminal to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Sakon Nakhon to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Nikhom Nam Un to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Nong Khai to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Sangkhom to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Nong Bua Lam Phu to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Suwannakhuha to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Udon Thani to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Nam Som to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.