Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

KPB (KL)

Temporarily not available for selling in easybook.com.
KPB KL which is also known as Konsortium Pelancongan Bumiputera is an emerging express bus operator that offers bus services to all passengers from Pudu Sentral, Kuala Lumpur to various destinations in Malaysia. KPB KL will be offering daily express bus services from Pudu Sentral to Sungai Nibong bus terminal, Butterworth, Simpang Taiping and Ipoh Amanjaya. As for peak seasons, KPB KL also would provide bus services to Sungai Petani, Alor Setar, Kuantan and Kuala Terengganu.

Kaunter 10, Tingkat 1, Pudu Sentral, Jalan Pudu, 50100 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +6012 260 6072
Fax:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.