Loading...

PSG Cityline Bus Service

Emergency Contacts


Tel: +65 8250 4729, +65 9104 0003, +6012 701 2649, +6011 6126 8349
Fax:

PSG CITYLINE 1 GROUP Bus Schedule

Singapore to Malacca First Bus Last Bus Fare
Big Box (Jurong East) to Hotels in Malacca Select Date
Harbour Front to Hotels in Malacca Select Date
Bugis MRT Exit D to Hotels in Malacca Select Date
Golden Mile Complex to Hotels in Malacca Select Date
Lavender MRT to Hotels in Malacca Select Date
Big Box (Jurong East) to Dataran Pahlawan Melaka Megamall Select Date
Harbour Front to Dataran Pahlawan Melaka Megamall Select Date
Bugis MRT Exit D to Dataran Pahlawan Melaka Megamall Select Date
Golden Mile Complex to Dataran Pahlawan Melaka Megamall Select Date
Lavender MRT to Dataran Pahlawan Melaka Megamall Select Date
Big Box (Jurong East) to Alor Gajah Toll Select Date
Harbour Front to Alor Gajah Toll Select Date
Bugis MRT Exit D to Alor Gajah Toll Select Date
Golden Mile Complex to Alor Gajah Toll Select Date
Lavender MRT to Alor Gajah Toll Select Date
Big Box (Jurong East) to Melaka Sentral Select Date
Harbour Front to Melaka Sentral Select Date
Bugis MRT Exit D to Melaka Sentral Select Date
Golden Mile Complex to Melaka Sentral Select Date
Lavender MRT to Melaka Sentral Select Date
Singapore to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Bugis MRT Exit D to Hotels in KL Select Date
Golden Mile Complex to Hotels in KL Select Date
Big Box (Jurong East) to Hotels in KL Select Date
Harbour Front to Hotels in KL Select Date
Lavender MRT to Hotels in KL Select Date
Bugis MRT Exit D to Berjaya Times Square Select Date
Golden Mile Complex to Berjaya Times Square Select Date
Big Box (Jurong East) to Petronas Petrol Station (After Sungai Besi Toll) Select Date
Harbour Front to Petronas Petrol Station (After Sungai Besi Toll) Select Date
Big Box (Jurong East) to Berjaya Times Square Select Date
Harbour Front to Berjaya Times Square Select Date
Lavender MRT to Petronas Petrol Station (After Sungai Besi Toll) Select Date
Lavender MRT to Berjaya Times Square Select Date
Bugis MRT Exit D to KL Sentral Select Date
Golden Mile Complex to KL Sentral Select Date
Bugis MRT Exit D to Petronas Petrol Station (After Sungai Besi Toll) Select Date
Golden Mile Complex to Petronas Petrol Station (After Sungai Besi Toll) Select Date
Big Box (Jurong East) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Harbour Front to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Big Box (Jurong East) to KL Sentral Select Date
Harbour Front to KL Sentral Select Date
Lavender MRT to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Lavender MRT to KL Sentral Select Date
Bugis MRT Exit D to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Golden Mile Complex to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Singapore to Genting Highlands First Bus Last Bus Fare
Big Box (Jurong East) to First World Hotel Select Date
Harbour Front to First World Hotel Select Date
Bugis MRT Exit D to First World Hotel Select Date
Kovan Hub 206 to First World Hotel Select Date
Golden Mile Complex to First World Hotel Select Date
Lavender MRT to First World Hotel Select Date
Singapore to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Lavender MRT to Seremban Select Date
Big Box (Jurong East) to Seremban Select Date
Harbour Front to Seremban Select Date
Bugis MRT Exit D to Seremban Select Date
Golden Mile Complex to Seremban Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.