Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Supernice (Prestij)

Prestij Dinasti KL is one of the coach agents in Puduraya Bus Terminal. They are the sole agents for Supernice Grassland, Economy Express and others.

This company provides extensive coach routes to many parts of Malaysia, northen and southern part.

Prestij Dinasti (KL)

Counter No. 51, Puduraya Grnd Flr, 55100 Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur.
Tel: 03-62016917
Fax:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.