Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Latest Deals

Up to 30% discount ! Travel with Billion Star’s bus from Penang (Island) to Kuala Lumpur today

Up to 30% discount ! Travel with Billion Star’s bus from Penang (Island) to Kuala Lumpur today

August 8th, 2017

The glorious SEA Games 2017 is just around the corner, this is great oppurtunity for you to enjoy great discount on bus ticket while travel from Penang (Island) to Kuala Lumpur.

Buses from Billion Star are in single deck or double deck. The buses are equipped with air-conditioning and comfortable seats. Besides, wifi connection and charging port are also available on the buses. You can use your electric gadget with no worry while taking Billion Star buses.

Grab this promotion & Travel from Penang (Island) to dropoff locations in Kuala Lumpur:

  1. Penang Komtar to KL Sentral
  2. Penang Komtar to TBS
  3. Penang Komtar to Hentian Duta
  4. Sungai Nibong to KL Sentral
  5. Sungai Nibong to TBS
  6. Sungai Nibong to Hentian Duta

Save up to 30% today. Book the bus ticket now from Billion Star!

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.