Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Latest Deals

Let’s Enjoy 50% Discount for Starmart Express Bus Ticket!

Let’s Enjoy 50% Discount for Starmart Express Bus Ticket!

January 24th, 2018

Impressive news! A “WOW” promotion on Easybook which allows you to book 50% off Starmart Express bus tickets from Johor Bahru or Ipoh to KLIA or KLIA 2 and vice versa!

Starmart Express is a well-known bus company that provides reliable bus services to KLIA and KLIA 2 from Johor Bahru and Ipoh or the other way around. If you are going to or from airports, Starmart Express will be your wise choice as you will be enjoying the great discount for the particular routes!

Make your smart choice today! Book Starmart Express bus ticket now at Easybook.com to travel from Johor Bahru or Ipoh to KLIA or KLIA 2, or conversely!

Use code 50KLIA upon checkout and enjoy 50% discount for Starmart Express bus ticket!

Terms and Conditions

  1. The discount code is only applicable for bus routes from Johor Bahru or Ipoh to KLIA or KLIA 2 and routes from KLIA or KLIA 2 to Johor Bahru or Ipoh.
  2. The discount code is valid while stocks last.
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.