Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Latest Deals

RM5 Food Voucher Giveaway for Grassland Express trips from Singapore

RM5 Food Voucher Giveaway for Grassland Express trips from Singapore

June 25th, 2018

Sorry, this promotion has expired.

Great news for Easybook customers! Starting from 1st July 2018, travellers departing from Singapore with Grassland Express will receive a RM5 Food Voucher, exclusively for Easybook users only.

Travellers can redeem this RM5 Food Voucher, that is valid on the day of departure at Ming Ang Restaurant during the stopover break at Yong Peng, Johor.

Grassland Express is a famous coach company that offers many bus trips that travel from Singapore to Malaysia. Some of their popular bus routes include Singapore to Kuala Lumpur, Ipoh, Penang, Alor Setar, Sungai Petani, Bidor and Teluk Intan, etc.

Book and travel with Grassland Express now at Easybook to enjoy this amazing giveaway!

Terms & Conditions.

  1. This food voucher is only valid from 1st July 2018 onwards for Grassland Express services departing from Singapore only.
  2. This food voucher is only valid on the day of departure.
  3. This food voucher is valid while stocks last.
  4. This food voucher is not valid for trip to Genting and Malacca.
  5. Easybook reserves the right to discontinue or amend the offer without any prior notice.
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.