Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Latest Deals

50% discount on Billion Star tickets

50% discount on Billion Star tickets

August 23rd, 2018

Sorry, this promotion has expired.

Great news for travellers from Singapore. Billion Star is now offering 50% discount for tickets from Singapore to Kuala Lumpur.

Billion Star is a well-known express bus company serving routes across Peninsular Malaysia and Singapore. We are now offering you a special offer of SGD 9.90 (original price SGD20) on bus trips from Singapore to Kuala Lumpur only.

Here are the details for the promotion:

Singapore to Kuala Lumpur = SGD 9.90

Pick-up points:
Singapore - Kitchener Complex (Lavender MRT), Golden Mile Express Bus Terminal, Golden Mile Tower

Drop- off points:
TBS (Terminal Bersepadu Selatan), Berjaya Times Square

Book your bus ticket from Singapore to Kuala Lumpur to enjoy great savings through Easybook.com today!

Terms and Conditions:
*This promotion and departure trips are valid until 31st October 2018 only. *This promotion is only applicable for routes from Singapore to Kuala Lumpur only.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.